Verbinden met nieuwe energie

Voor het jaarboek 2016 van Ondernemers in Bedrijf schreef ik een column, op verzoek over ‘verbinden’:

Wonderlijk. We leven in een netwerksamenleving, maar als eerste betekenis van ‘verbinden’ lees ik in de allernieuwste Van Dale: 1 verenigen d.m.v. enig voorwerp dat aan beide of al de zaken in kwestie vastgemaakt wordt. In de toelichting staat onder meer: ‘stammen aan elkaar verbinden tot een vlot’. Prachtig.

Ik denk dat er weinig mensen zijn die ooit een vlot van stammen hebben gebouwd en toch is het verhelderend. Je ziet de verbindingen voor je. Ik moest overigens direct denken aan de uitdrukking ‘je tante op een houtvlot’. Dat werd vroeger bij ons thuis regelmatig geroepen als iemand weer eens iets onwaarschijnlijks te berde bracht. Het vlottenbouwvoorbeeld is een mooie opmaat naar de tweede betekenis: 2 fig. door een figuurlijke band koppelen aan… Bij het lezen van de verklarende tekst die hierop volgt, hoor ik opeens dominee Gremdaat: “Verbinden, lieve mensen, kent u dat woord? U kunt aan een instelling verbonden zijn of door gemeenschappelijke belangen. Door gemeenschappelijke belangen verbonden zijn, kent u die uitdrukking? Ik denk dan aan het bouwen van een vlot, waarbij u met de stammen ook uw lot aan elkaar verbindt. Herkent u dat?”

Het gemeenschappelijke spreekt me aan, maar al verder lezend neemt mijn verbazing toe. De ‘figuurlijke band’ bij het lemma ‘Verbinden’ lijkt in de Van Dale vooral gekoppeld aan overeenkomsten en verplichtingen. Zo lees ik dat ‘iemand aan zich verbinden’ synoniem is aan verplichten. Gelukkig biedt de derde betekenis weer wat lucht: 3 in de geest, de gedachte doen samengaan, met als voorbeeld: deze namen worden altijd aan elkaar verbonden.

Nog altijd is ‘mijn’ definitie van verbinden niet voorbijgekomen. Ook nummer vijf en zes bieden weinig handvatten: 5 niet alg. nog eens, beter binden en 6 een doek, een verband leggen om.

Eigenlijk komt betekenis nummer vier het meest in de richting: 4 chem. door innige vereniging van de atomen een nieuwe stof gaan vormen. Want draait het daar niet om? Samen zorgen voor vernieuwing? Ik nodig Van Dale Uitgevers hierbij uit om een nieuwe betekenis toe te voegen aan verbinden: 7 door innige vereniging van mensen nieuwe energie vormen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.