Ambitieus in mediawijsheid

“Ambitieus.” Zo reageerde een van de studenten op mijn vraag wat hij van de nieuwe invulling van de cursus Mediawijsheid (Tilburg University) vond. En dat bedoelde hij positief. Gelukkig. Want ik zag in de collegezaal toch ook wel wat bedenkelijke gezichten. Afwachten en achteroverleunen is er bij dit vak niet bij.

Tijdens het eerste college op 26 januari heeft Hans van Driel de opzet toegelicht: de studenten gaan in projectgroepen een mediastrategie ontwikkelen om zo de wens van een goed doel te realiseren. Die wens kan variëren van extra fondsen tot, bijvoorbeeld, mensen en middelen om zoiets als een deelwinkel op te zetten. Tijdens de colleges en via Blackboard krijgen ze een scala aan theoretische en praktische onderleggers. Welke online en offline strategieën zijn er? Hoe werkt dat eigenlijk, een projectorganisatie? Hoe kom je aan data als het gaat om mediabereik? Lineariteit versus simultaniteit: wat zijn de consequenties? Hoe werken communities?

Als vertrekpunt hebben alle studenten online een vragenlijst ingevuld om zo meer te weten over hun eigen mediaprofiel. Initiatiefneemster Mariëlle van Rijn vertelt hier meer over op haar blog. Daarnaast hebben de studenten via een test gekeken naar de teamrollen die ze in zich hebben. Handig bij het samenstellen van de projectgroepen. Hoe meer diversiteit in een groep, hoe beter.

Enfin, de studenten gaan in de praktijk ervaren hoe je media effectief kunt inzetten om een doel te bereiken. Daarbij dienen ze alle stappen en resultaten wetenschappelijk te onderbouwen: wat is de strategie, waarom is daarvoor gekozen, wat werkt wel en niet (en waarom)?

Nadat het eerste stof is neergedaald, lijkt het grootste deel van de studenten enthousiast. Super! Ik ben ervan overtuigd dat deze opzet veel gaat opleveren. En dan denk ik niet eens aan de goede doelen: in het toekomstig werkveld van de studenten is kennis en kunde op het gebied van de strategische inzet van (een mix van) offline en online media volgens mij meer dan welkom.

Minder blij ben ik overigens met de drie studentes van de Lerarenopleiding Nederlands die zich na het eerste college direct afmeldden voor de cursus. Te veel werk… Zonde, want juist als student van een lerarenopleiding kun je immers erg veel hebben aan zo’n nieuw opgezette cursus, waarbij je in een veilige omgeving kunt kennismaken met:

  • nieuwe didactiek
  • onwennigheid van studenten
  • leeractieve werkvorm
  • enzovoort…

Als medebedenkster van de cursusopzet zal ik de colleges en de projectgroepen volgen. Op deze blog doe ik regelmatig verslag. Met groot plezier.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.